මියන්මාරයේ රෝහින්ග්‍යා ජනතාව ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීමට කටයුතු කරනවා යැයි ඇතැම් වෙබ් අඩවි සහ සමාජ මාධ්‍ය පළ කරන වාර්තා අසත්‍යයි – ඇමති රිෂාඩ් බදියුදීන්

මියන්මාරයෙන් වැඩිදුර කියවන්න…