ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වැනි ජාතික නිදහස් දින ප්‍රධාන ආරාධිතයාට ඇමති රිෂාඩ්ගෙන් සුබපැතුම්

Latest Posts

ශ්‍රී ලංකාවේ 71 වැනි නිදහස් දින සැමරුම් උළෙලේ විශේෂ ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගි වීම සඳහා මෙරටට පැමිණි මාලදිවයින් ජනාධිපති ඉබ්‍රහිම් මොහොමඩ් සොලි මහතාට ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිය සුහඳත්වය පළ කරන කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා.

Leave a Reply