කාර්මික අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය පුහුණු ජාතික ප්‍රතිපත්තිය එළි දැක්වේ

Latest Posts

කාර්මික අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය පුහුණු ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වාදීමේ උත්සවය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී 10 වැනිදා පැවැත්විණ.

එම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන, අමාත්‍යාංශ ලේකම් රංජිත් අශෝක, යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

Leave a Reply