සජිත්ට සහය පළ කරන වාලච්චේන මහා රැළිය

Latest Posts

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගරු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට සහය පළ කිරීමේ මහා ජන රැළියක් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මඩකලපුව, වාලච්චේනේදී පැවැත්විණ.

Leave a Reply