ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ වව්නියාව සාලම්බිකුලම් පක්ෂ කාර්යාලය විවෘත කිරීම

Latest Posts

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ වව්නියාව සාලම්බිකුලම් පක්ෂ කාර්යාලය විවෘත කිරීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය, සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණ.

Leave a Reply