වව්නියාවේ දරුවන්ට පාසල් උපකරණ

Latest Posts

පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට පොත් සහ පාසල් උපකරණ ලබාදීම සහ පාක්ෂිකයන්ගේ සුහද හමුවක් සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 02 වැනිදා වව්නියාවේදී පැවැත්විණ,

Leave a Reply