මන්නාරම දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණය ඇමති රිෂාඩ්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වෙති.

Latest Posts

මන්නාරම දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු දිගු කාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මන්නාරම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී 01දා පැවැත්විණ.

දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය විමසීම සහ නව සංවර්ධන යෝජනා, සහ ජනතා ගැටළු පිළිබඳව එහිදී සාකච්ඡා කෙරෙණි.

එම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වන චාර්ල්ස් නිර්මලනාදන්, ශිවශක්ති ආනන්දන් යන මහත්වරු, රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

Leave a Reply