මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන මන්ත්‍රීවරු සහ අපේක්ෂකයන්ගේ හමුව

Latest Posts

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන මන්ත්‍රීවරු සහ අපේක්ෂකයන්ගේ රැස්වීමක් සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා පැවැත්විණ.

Leave a Reply