සහිරා විද්‍යාලයේ පිවිසුම් තොරණ බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරේ

Latest Posts

හුණුපිටිය සහිරා විද්‍යාලයේ පිවිසුම් තොරණ සිසු අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 13දා සිදු කෙරෙණි.

මේ අවස්ථාවට බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් වන ජෝර්ජ් පෙරේරා, එම්.ජේ.එම් බායිස්, විද්‍යාලයේ විදුහල්පති එම්.එම් හලීම් යන මහත්වරුන්, සිසුදරුවන් දෙමාපියන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

Leave a Reply